Tối 17 sẽ là lễ GS trong tiếng Việt, và tối 24 sẽ là Lễ GS trong tiếng Anh.

Kính mời quý vị đến tham dự với chúng tôi.

Chúng ta sẽ cùng hát những bản thánh ca GS, và nhắc nhở nhau về tình thương của Chúa, để có thể cảm nhận mục đích của cuộc đời.