Below is a message from Rev. Dr. Bau Dang spoken in Vietnamese.

On December 17th, 7:00 pm, our Vietnamese congregation will celebrate a Vietnamese language Christmas Eve Service, in the Chapel.  On the 24th, there will be no Vietnamese service.  The Vietnamese congregation will join the English language Christmas Eve Service with Family Pageant in the Sanctuary.

 

Tối 17 sẽ là lễ GS trong tiếng Việt, và tối 24 sẽ là Lễ GS trong tiếng Anh.

Kính mời quý vị đến tham dự với chúng tôi.

Chúng ta sẽ cùng hát những bản thánh ca GS, và nhắc nhở nhau về tình thương của Chúa, để có thể cảm nhận mục đích của cuộc đời.

Posted by Bau Dang on Tuesday, December 12, 2017